Rekommendationen om ansiktsmask gäller också Borgå – staden bereder utdelning av masker