Rekommendationen att undvika bad vid badstranden Sondby I är fortfarande i kraft