Rekommendation för att undvika coronasmitta i hobbyverksamhet