Reklamplatser på gatan

För reklam för kortvariga evenemang och event som ordnas på stadens område finns reklamplatser på olika håll i staden.

Reklamplatser ansöks via den elektroniska Lupapiste-tjänsten. Lupapiste

Banderollplats

  • Banderollplatsen på Mannerheimgatan är avsedd för reklam för evenemang och tävlingar. Den är en synlig marknadsplats för ditt evenemang.
  • Banderollen får sättas upp högst två veckor före evenemanget.
  • Banderollen ska vara av vindgenomsläpplig perforerad vinyl (MESH) eller flaggduk och trycket ska vara ensidigt.
  • Läs mer i banderollanvisningen.

Gatureklamplatser

Det finns sammanlagt 20 reklamplatser.

  • Platserna finns oftast på grönområden mellan gatan och gång- och cykelvägen.
  • På reklamplatserna får man göra reklam för olika evenemang under högst två veckors tid.
  • Den sökande ansvarar själv för tillverkning och uppställning av reklamskyltar och ställningar.
  • En reklamskylt får vara högst 2 x 2 meter stor.

Evenemangsskyltar

Evenemangsskyltarna längs infartsvägarna till staden sköts av Borgå levande centrum r.f. Platserna är avgiftsbelagda.