Reklamplatser på gatan

För reklam för kortvariga evenemang och event som ordnas på stadens område finns reklamplatser på olika håll i staden.

Reklamplatser ansöks via den elektroniska Lupapiste-tjänsten. Lupapiste

Banderollplats

  • Banderollplatsen på Mannerheimgatan är avsedd för reklam för evenemang och tävlingar. Den är en synlig marknadsplats för ditt evenemang.
  • Banderollen får sättas upp högst två veckor före evenemanget.
  • Banderollen ska vara av vindgenomsläpplig perforerad vinyl (MESH) eller flaggduk och trycket ska vara ensidigt.
  • Läs mer i banderollanvisningen.

Gatureklamplatser

Det finns sammanlagt 20 reklamplatser.

  • Platserna finns oftast på grönområden mellan gatan och gång- och cykelvägen.
  • På reklamplatserna får man göra reklam för olika evenemang under högst två veckors tid.
  • Den sökande ansvarar själv för tillverkning och uppställning av reklamskyltar och ställningar.
  • En reklamskylt får vara högst 2 x 2 meter stor.

Evenemangsskyltar

Evenemangsskyltarna längs infartsvägarna till staden sköts av Borgå levande centrum r.f. Platserna är avgiftsbelagda.

Valreklam

Borgå stad har officiella ställningar för valreklam. Enskilda reklamer är inte tillåtna på omåden som förvaltas av Borgå stad. Felaktigt uppsatta reklamer avlägsnas av Borgå stad.