Fysio-, ergoterapi, näringsterapi och hjälpmedel

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om personen har ett medicinskt hinder för det eller är under 12 år gammal. I servicehusen och på rehabiliteringsavdelningar förutsätts det ändå att besökare över 7 år använder munskydd.