Rehabiliterande arbetsverksamhet

Rehabiliterande arbetsverksamhet är ledd veckoverksamhet som kommunen ordnar och som syftar till att förbättra en persons livskompetens och skapa förutsättningar att få arbete.

Förutsättningen för att få komma till rehabiliterande arbetsverksamhet är långvarig arbetslöshet. I den rehbiliterande arbetsverksamheten uppstår inget egentligt tjänste- eller arbetsförhållande mellan den person som deltar i verksamheten och arbetsgivaren.

Den rehabiliterande verksamheten ordnas för en period på 3–24 månader åt gången. Under perioden ska personen delta i rehabiliterande arbetsverksamhet minst en och mest fyra dagar under en kalendervecka. Den rehabiliterande verksamheten under en dag ska vara minst fyra timmar.

En person har rätt att får ersättning för uppehälle eller verksamhetspenning till utkomststödet för de dagar som han eller hon deltar. Resekostnaderna ersätts också. 

Om du är intresserad av rehabiliterande verksamhet kan du kontakta Östra Nylands sektorövergripande samservice som främjar sysselsättningen.