Registratorskontor och centralarkivet

Registratorskontoret - post till staden

Registratorskontoret betjänar stadsbor, stadens anställda, förtroendevalda och myndigheter.

Till registratorskontoret kan du lämna in post och övriga dokument, såsom invånarinitiativ, jobbansökningar, anbud och avtal, besvär, begära omprövning och utlåtanden och lämna utlåtanden till stadens förvaltningar, enheter och förtroendeorgan.

I registratorskontoret diarieförs dokumenten i stadens ärendehanteringssystem och ärendet sänds vidare till den rätta enheten.

Besöksadress: Servicekontoret Kompassen, Krämartorget B
e-postadress: kirjaamo@porvoo.fi
Tfn 020 69 2250.

Postadress: Servicekontoret Kompassen, Registreringen, PB 23, 06101 Borgå

Social- och hälsovårdssektorns registratorskontor

Social- och hälsovårdssektorn har ett eget registratorskontor.
Öppet vardagar kl. 8–16.

Mannerheimgatan 20 K, 06100 Borgå
SOTEkirjaamo@porvoo.fi

Registrator Kerstin Eklund

Centralarkivet

I centralarkivet förvaras de dokument som producerats i stadens offentliga verksamhet och som ska sparas permanent.

Centralarkivet ger ut uppgifter om olika dokument till stadsbor, tjänsteinnehavare, företag, samfund, forskare, studerande och andra som behöver information. Handlingarna är i huvudsak offentliga förutom vissa lagstadgade undantag.

Kontakta på förhand

Det lönar sig alltid att på förhand kontakta dokumentförvaltningsplaneraren och tala om vilka uppgifter du behöver. Vid behov kan du också komma överens om ett besök. Dokument lånas inte ut till privata personer men man får läsa dem i arkivet och ta kopior.

Dokumenten finns i stadsarkivet, Prästgatan 20.