Regionförvaltningsverket ger bidrag till byggande av ett förstasnöspår