Regionalt utvecklingsuppdrag

Borgå stadsbibliotek är ett av de nio bibliotek som har ett regionalt utvecklingsuppdrag när det gäller allmänna bibliotek. Förutom Borgå stadsbibliotek har även biblioteken i Joensuu, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vasa ett regionalt utvecklingsuppdrag från och med 1 januari 2018.

Med hjälp av det regionala utvecklingsuppdraget stöder man de allmänna bibliotekens utveckling och personalens kunnande samt främjar samverkan mellan de allmänna biblioteken. Biblioteken med regionalt utvecklingsuppdrag arbetar i samarbete med andra bibliotek.

Verksamhetsområdet för Borgå stadsbibliotek är landskapet Nyland. Tillsammans med regionens bibliotek planerar och organiserar Borgå stadsbibliotek utbildningar för bibliotekspersonal i hela Nyland. Därtill skapar vi möjligheter för kunskap, kunnande och folk att mötas.

På Borgå stadsbibliotek sköts det regionala utvecklingsuppdraget av serviceförman Jan Nyström samt informatikerna Leila Juusola och Anne Suvanto.

Ta kontakt!

Jan Nyström
040 596 0592
jan.nystrom@porvoo.fi

Anne Suvanto
040 663 7588
anne.suvanto@porvoo.fi

Leila Juusola
040 676 1456
leila.juusola@porvoo.fi


uudenmaankirjastot.fi