Regionala räddningsnämnden i Östra Nyland

Regionala räddningsnämnden 

  • beslutar om ordnande av sotningsverksamheten på sitt område och
  • beslutar om grunder för ersättningar som betalas till avtalsbrandkårer 

Möten 

Nämnden för det regionala räddningsverket sammanträder i regel tredje tisagen i månaden.  Nämndens möten är inte offentliga.