Rådgivningens familjearbete

Rådgivningens familjearbete

 • utgår från familjens behov
 • stärker familjens egna resurser
 • är kortvarigt
 • är förebyggande
 • är konfidentiellt
 • är gratis

Familjearbete är en del av rådgivningen. Det är ämnat för de som väntar barn och för småbarnsfamiljer. Familjearbete består av diskussionshjälp, stöd och handledning för att få vardagen att fungera.

Målsättningen är att stöda föräldraskapet, parförhållandet och hela familjens välbefinnande.

Familjehandledarens mål är att hjälpa familjen att hitta sina egna resurser och verktyg för att klara av olika utmaningar  i en barnfamilj. Familjehandledaren (socionom) fungerar som arbetspar för hälsovårdaren.

När kan rådgivningens familjearbete vara till hjälp?

Hälsovårdaren kan föreslå familjehandledrens tjänster till familjeneller familjen kan själv ta kontakt med familjehandledaren i följande fall:

 • när vardagen inte fungerar pga olika orsaker
 • när man oroar sig över graviditeten eller över vardagen med bebisen
 • när man har frågor angående barnets tillväxt och utveckling: sömnproblem, dagsrytmen, trotsåldern, svartsjuka mm.
 • när man behöver få stöd i föräldraskapet
 • när det finns problem i familje- och parförhållandet
 • när föräldern är utmattad

Kontakta familjehandedarna Tarja Nyman

och Merja Sorvisto