Rådgivningarna

Välkommen till rådgivningen!

Till rådgivningstjänsterna hör preventivrådgivningen, mödrarådgivningen och barnrådgivningen, om vilkas tjänster du finner i vänstra spalten. Verksamhetens mål är att främja familjens hälsa och välmående. Vi strävar till att samma hälsovårdare sköter era ärenden från graviditetens första steg tills barnet börjar förskolan. Verksamheten baserar sej på tidsbestämda granskningar och enskilda besök enligt ditt behov. Rådgivningstjänsterna är avgiftsfria.

Tidsbokning till rådgivningen

Är du osäker till vilken rådgivning du hör?