Rådgivningarna

Användningen av munskydd rekommenderas starkt

En stark rekommendation om munskydd gäller tills vidare på alla verksamhetsställen i stadens social- och hälsovårdstjänster. Munskydd behöver inte användas om man har ett medicinskt hinder eller är under 12 år. 


Du använder väl skyddsmask, när du besöker rådgivningen!

Utöva god handhygien när du kommer till mottagningarna. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel. Till mottagningarna och rådgivningen kan man inte komma om någon av familjemedlemmarna har ens lindriga förkylningssymptom. Kontakta oss i så fall via telefon. Du kan också ringa oss om du behöver hjälp eller vill diskutera.

Inom alla social- och hälsovårdstjänster rekommenderas att klienten kommer till mottagningen ensam eller vid behov med endast en följeslagare.


Vaccination av barn, familjer och gravida

Barn, familjer och gravida får influensavaccin på rådgivningsbyråerna från och med den 8 november. Om familjen har barn som ska vaccineras kan föräldrarna vaccineras samtidigt med barnen. Elektronisk tidbokning till influensavaccination börjar den 29.10. Du kan även fråga om vaccinationerna under hälsovårdarens telefontid på vardagar klockan 12–13. Innan du beställer tid kontrollera att du hör till en riskgrupp eller är närstående till personer som löper risk att insjukna i allvarlig influensa. Läs mer: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/vaccin-mot-influensa


Rådgivningen öppna mottangningens är öppet. Du kan komma där i korta frågor utan tid.

  • Gammelbacka rådgivning må kl. 9–11
  • Familjecentrets rådgivning ons kl. 13.30–15.30
  • Vårberga rådgivning fre kl. 9–11

Till rådgivningstjänsterna hör preventivrådgivningen, mödrarådgivningen och barnrådgivningen, om vilkas tjänster du finner i vänstra spalten. Verksamhetens mål är att främja familjens hälsa och välmående. Vi strävar till att samma hälsovårdare sköter era ärenden från graviditetens första steg tills barnet börjar förskolan. Verksamheten baserar sej på tidsbestämda granskningar och enskilda besök enligt ditt behov. Rådgivningstjänsterna är avgiftsfria.

Tidsbokning till preventiv- och familjeplaneringsrådgivningen

Tidsbokning må-fr kl 8–13.30, tfn 019 520 4375. Återuppringningssystemet är i bruk. På samma telefonnummer kan annullera tiden per telefon dygnet runt. Tid kan även bokas via elektroniska tidsbetällningstjänsten uppe på sidan (E-tjänster).  

Tidsbokning till mödra- och barnrådgivningen

Hälsovårdarnas telefontid är vardagar kl 12-13. Kontaktuppgifterna finns i länkarna här under.  I Karttjänstenkan man kontrollera till vilket rådgivningsområde man hör. Man kan söka med adress eller välja i den vänstra spalten av karttjänsten "Perusturva" och "Neuvola alueet". Då ser man de olika områdena på kartan genoma att flyttar kursorn.

Barnrådgivningens elektroniska tidsbeställning

Till barnrådgivningen kan man elektroniskt beställa en tid till periodiska kontroller för 1-, 1,5-, 2-, 3-, 5- och 6-åriga barn. Den elektroniska tidsbeställningen fungerar tyvärr tillsvidare endast på finska. Man kan ännu inte beställa elektroniskt en tid till periodiska kontroller för 4-åriga barn, eftersom dessa kontroller är mera omfattande och innehåller också en tid till läkarundersökning.

Inloggningen till den elektroniska tidsbeställningen sker med bankkoder. Vårdnadshavaren kan använda den elektroniska tidsbeställningen på sitt barns vägnar, då barnet är under 18 år. Vårdnadshavaren loggar in i tjänsten med sina egna bankkoder. Uppe på sidan (E-tjänster) väljer man länken Barnets uppgifter och därefter väljer man barnet vars uppgifter man vill titta på. Vårdnadshavarens rätt att titta på barnets uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet.