Rådgivningarna

Stadens tjänster under coronatiden

Läs mera


Öppna mottagningen på rådgivningarna är ännu stängda. Medicinsk rehabilitering för barn (funktionsterapi, talterapi och psykologtjänster) ordnas.

Utöva god handhygien när du kommer till mottagningarna. Tvätta händerna eller använd handdesinfektionsmedel. Till mottagningarna och rådgivningen kan man inte komma om någon av familjemedlemmarna har ens lindriga förkylningssymptom. Kontakta oss i så fall via telefon. Du kan också ringa oss om du behöver hjälp eller vill diskutera.

Föräldrar, partnern och stödpersoner är välkomna med till rådgivningarna. Även syskon är välkomna om det inte går att ordna med barnvakt eller annan vård för deras del, men vi hoppas att inte för stora grupper samlas på våra rådgivningar.


Rådgivningarna i Konstfabrikens familjecentret, Gammelbacka och Vårberga har öppet. Läkarrådgivningens mottagning är i Konstfabrikens familjecenter under sommaren. 

För tillfället tar rådgivningarna emot gravida samt 0–1-åriga barn. Vi har även inlett 1,5-åringarnas, 4-åringarnas samt 6-åringarnas hälsogranskningar. Övriga åldersgrupper dvs. 2-, 3- och 5-åringar kommer vi också att kalla in till rådgivningarna.

Den elektroniska tidsbokningen är inte i bruk tillsvidare. 


Till rådgivningstjänsterna hör preventivrådgivningen, mödrarådgivningen och barnrådgivningen, om vilkas tjänster du finner i vänstra spalten. Verksamhetens mål är att främja familjens hälsa och välmående. Vi strävar till att samma hälsovårdare sköter era ärenden från graviditetens första steg tills barnet börjar förskolan. Verksamheten baserar sej på tidsbestämda granskningar och enskilda besök enligt ditt behov. Rådgivningstjänsterna är avgiftsfria.


Tidsbokning till rådgivningen

Elektronisk tidsbeställning

Inloggningen till den elektroniska tidsbeställningen sker med bankkoder. Vårdnadshavaren kan använda den elektroniska tidsbeställningen på sitt barns vägnar, då barnet är under 18 år. Vårdnadshavaren loggar in i tjänsten med sina egna bankkoder. Uppe på sidan väljer man länken Barnets uppgifter och därefter väljer man barnet vars uppgifter man vill titta på. Vårdnadshavarens rätt att titta på barnets uppgifter kontrolleras i befolkningsdatasystemet. 

Rådgivningens gruppverksamhet

Grupperna är en verksamhetsform som befrämjar barnfamiljernas hälsa och välbefinnande. Målet är att stärka föräldraskapet och stöda dej som förälder att känna igen och bygga upp dina egna resurser. Grupperna dras av hälsovårdarna på rådgivningen. Det är gratis att delta i grupperna. Fråga mera information av din hälsovårdare!

Babyberöring

Familjegrupp - föräldraskapet främst

Är du osäker till vilken rådgivning du hör?