Rådgivning och tjänster

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Kompassen betjänar tillsvidare endast per telefon eller elektroniskt, tfn 020 69 2250.


Servicekontoret Kompassen ger råd och hjälper i ärenden som anknyter till stadens tjänster. Öppet mån–fre kl. 9–16, Krämaretorget B, tfn 020 69 2250.

Kommunicera elektroniskt eller fyll i en blankett

Servicekontoret Kompassen erbjuder vägledning när det gäller användning av elektroniska tjänster och ifyllande av blanketter. Många av blanketterna finns också på Kompassen, där du också kan lämna dem tillbaka. Personalen hjälper dig att fylla i pappersblanketterna och de  elektroniska blanketterna.

Registratorskontoret


Behöver du fisketillstånd?

Beställ ett fisketillstånd från servicekontoret Kompassen, som samlar in nödvändiga uppgifter för tillståndet och skickar dem till idrottsbyrån. Idrottsbyrån skickar fisketillståndet till kunden per post och fakturerar kunden.

Servicekontoret Kompassen vid Krämaretorget är stängt, så ta kontakt per telefon eller e-post:

mån.–fre. kl. 9–16
Tfn 020 69 2250
kompassi@porvoo.fi


Betala stadens räkningar

Du kan betala följande räkningar utan hanteringsavgift:

 • hälsocentralernas och hemvårdens räkningar
 • felparkeringsavgifter
 • medborgarinstitutets kurser
 • Borgå vattens räkningar
 • räddningsverkets fakturering av egenandelen för sjuktransport
 • hyrorna till stadens bostäder
 • båtplatser som hyrs av staden.

Obs! På Kompassen kan man inte betala räkningar från Borgå sjukhus.

Parkeringstillstånd och -avgifter

På Kompassen kan du betala felparkeringsavgiften eller lämna en begäran om omprövning.

Kompassen säljer

 • blanketter för byggande, som fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis, utdrag ur fastighetsregisterkartan och gravationsbevis
 • fiskekort och nätmärken till stadens fiskeområden
 • Borgå guidekartor
 • Borgå konstskolas produkter t.ex. förkläden och kassar.

Kompassen hyr ut

 • torgplatser på Rådhustorget
 • välfärdscentret i Gammelbacka, och mötesutrym i Lundagården.