Rådgivning och tjänster

Anvisningar om säkerhetsavstånd och hygien finns framme i Kompassens kundutrymmen. Vid kunddiskarna finns dessutom skyddsglas och kunderna har möjlighet att använda handdesinfektionsmedel. Datorn som är avsedd för kunder är inte i bruk. 

Det lönar det sig ändå att i första hand kontakta Kompassen per telefon eller elektroniska tjänster. 

Turistinformation också i Kompassen 

Kortbetalning rekommenderas 

I Borgå stads verksamhetsställen rekommenderas att man undviker att använda kontanter under coronaepidemin. Som betalningssätt rekommenderas kontaktlös betalning och mobilbetalning. Det går ändå bra att betala kontant om inga andra betalningssätt är möjliga.


Servicekontoret Kompassen ger råd och hjälper i ärenden som anknyter till stadens tjänster. Öppet mån–fre kl. 9–16, Krämaretorget B, tfn 020 69 2250.

Kommunicera elektroniskt eller fyll i en blankett

Servicekontoret Kompassen erbjuder vägledning när det gäller användning av elektroniska tjänster och ifyllande av blanketter. Många av blanketterna finns också på Kompassen, där du också kan lämna dem tillbaka. Personalen hjälper dig att fylla i pappersblanketterna och de  elektroniska blanketterna.

Registratorskontoret


Betala stadens räkningar

Du kan betala följande räkningar utan hanteringsavgift:

 • hälsocentralernas och hemvårdens räkningar
 • felparkeringsavgifter
 • medborgarinstitutets kurser
 • Borgå vattens räkningar
 • räddningsverkets fakturering av egenandelen för sjuktransport
 • hyrorna till stadens bostäder
 • båtplatser som hyrs av staden.

Obs! På Kompassen kan man inte betala räkningar från Borgå sjukhus.

Parkeringstillstånd och -avgifter

På Kompassen kan du betala felparkeringsavgiften eller lämna en begäran om omprövning.

Kompassen säljer

 • blanketter för byggande, som fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis, utdrag ur fastighetsregisterkartan och gravationsbevis
 • fiskekort och nätmärken till stadens fiskeområden
 • Borgå guidekartor
 • Borgå konstskolas produkter t.ex. förkläden och kassar.

Kompassen hyr ut

 • torgplatser på Rådhustorget
 • välfärdscentret i Gammelbacka, och mötesutrym i Lundagården.