Rådgivning och tjänster

Servicekontoret Kompassen är stängd torsdagen den 28 oktober kl 11.30-16.00 på grund av skolning.

Kompassen betjänar normalt fram till kl. 11.30.

Till Kompassen utan tidsbeställning

För säkerhetens och smidighetens skull rekommenderas fortfarande användningen av elektroniska tjänster.

Kunddatorn är inte i bruk.
Man kan betala endast med bank- eller kreditkort.

Kompassen betjänar vardagar klockan 9–16 på numret 020 692 250 och per e-post kompassi@porvoo.fi.

Ärenden hos staden kan också skötas elektroniskt på adressen ePorvoo.fi

Dokument som ska lämnas in till staden kan lämnas i Kompassens postlåda, Krämaretorget B.

Växelns nummer är 019 - 520 211


Endast betalning med bank- eller kreditkort 

Betalning endast med bank- eller kreditkort.


Kommunicera elektroniskt eller fyll i en blankett

Servicekontoret Kompassen erbjuder vägledning när det gäller användning av elektroniska tjänster och ifyllande av blanketter. Många av blanketterna finns också på Kompassen, där du också kan lämna dem tillbaka. Personalen hjälper dig att fylla i pappersblanketterna och de  elektroniska blanketterna.

Registratorskontoret


Betala stadens räkningar

Du kan betala följande räkningar utan hanteringsavgift:

 • hälsocentralernas och hemvårdens räkningar
 • felparkeringsavgifter
 • medborgarinstitutets kurser
 • Borgå vattens räkningar
 • räddningsverkets fakturering av egenandelen för sjuktransport
 • hyrorna till stadens bostäder
 • båtplatser som hyrs av staden.

Obs! På Kompassen kan man inte betala räkningar från Borgå sjukhus.

Parkeringstillstånd och -avgifter

På Kompassen kan du betala felparkeringsavgiften eller lämna en begäran om omprövning.

Kompassen säljer

 • blanketter för byggande, som fastighetsregisterutdrag, lagfartsbevis, utdrag ur fastighetsregisterkartan och gravationsbevis
 • fiskekort och nätmärken till stadens fiskeområden
 • Borgå guidekartor
 • Borgå konstskolas produkter t.ex. förkläden och kassar.

Kompassen hyr ut

 • torgplatser vid Ågatan
 • välfärdscentret i Gammelbacka, och mötesutrym i Lundagården.