Rådgivande telefoner och kundservice

Mottagningen för luftvägsinfektioner  

  • fungerar med tidsbeställning mån.–tor. kl. 8.00–18.00, fre. kl. 8.00–17.00.

  • Tidsbeställning:

    mån.–tor. kl. 8–16 och fre. 8–15: 040 547 7764, 040 481 0344 eller 0400 608 556

    mån.–tor. kl. 16–18, fre. kl. 15–17: 040 547 7764

  • är avsedd för alla patienter med luftvägsinfektion i Borgå vars symptom är så allvarliga att de inte klarar sig hemma.
  • finns i den så kallade röntgenkorridoren i Näse hälsocentral. Ingång via C-trappans automatdörrar, hiss ner till bottenvåningen. 

Endast med tidsbeställning till infektionsmottagningen 

Alla patienter som har luftvägsinfektion ska ringa till de telefonnummer som har öppnats för rådgivning om coronaviruset. Vid behov styrs de till infektionsmottagningen. Kom inte till mottagningen utan att ringa först!   

Om du misstänker coronavirussmitta kan du göra en symptombedömning i den nationella Omaolo-tjänsten 

Kvällar och veckoslut

Ring HUS jourhjälp på numret 116 117 om du får så allvarliga symptom att du inte klarar dig hemma.


Riksomfattande telefonrådgivning och chatt

Den riksomfattande telefonrådgivningen ger allmän information om coronaviruset. Numret är 0295 535 535. Rådgivningen är i första hand avsedd för personer som inte kan söka fram information på internet. Telefonrådgivningen är öppen vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15. Statsrådet har även startat en nationell chatt.

Mer information och chatten

Via numret och chatten ges inte hälsorådgivning eller instruktioner vid akuta symptom.


Tjänster för personer i karantän, äldre och riskgrupper

Om du är hemma i karantän, är över 70 år eller annars hör till en riskgrupp och behöver hjälp att handla i butiken eller med maten, kan du fråga om hjälp i dessa nummer:

• Frivilligkretsen i FRK:s Borgåavdelning erbjuder hjälp särskilt till dem som behöver hjälp med att bära köpkassar, apoteksärenden eller till exempel att rasta hunden, tfn 040 757 1236.

• Rådgivning och servicehandledning för barnfamiljer 040 673 5882 (mån–fre kl. 9–15)

• Vuxensocialarbetets jour, tfn 040 162 6343 (mån-fre kl. 9–15)

• Rodret, rådgivning för äldre, 040 676 1414 (mån-fre kl. 9–15)

• Östra Nylands social- och krisjour betjänar på kvällar och veckosluten, 040 517 4194, i akuta fall där det behövs hjälp med maten

• Invandrartjänster, tfn 040 136 3669 (mån–fre kl. 9–15). Betjäning ges på finska, svenska, arabiska, engelska och franska.


Social- och krisjouren i Östra Nyland

Social- och krisjouren i Östra Nyland ger stöd och diskussionshjälp för den som är oroad över sitt eget eller sina närståendes välmående och trygghet på grund av coronavirusläget. Social- och krisjouren ger inte hälsorådgivning. Östra Nylands social- och krisjour har telefonnumret 040 517 4194. 


Mentalvårds- och missbrukstjänsternas samtalslinje

Mentalvårds- och missbrukstjänsternas personal, sjukskötare, psykolog och socialarbetare erbjuder samtalshjälp per telefon för dem som upplever oro, ångest eller rädsla i denna situation som coronaviruset har orsakat. Ingen hälsorådgivning är tillgänglig på numret. Samtal tas emot vardagar kl. 8.30–15.30 på numret 019 520 4527.


Grundskolornas rådgivande telefon

Utbildningstjänsterna har öppnat en rådgivande telefon som ger råd i frågor som gäller den grundläggande utbildningen, telefonnumret är 040 636 2980 och betjänar vardagar klockan 9–15.

Skol- och studerandehälsovården

Skol- och studerandehälsovårdens studerande och deras vårdnadshavare som har frågor eller är oroade kan ringa till numret 040 488 9402. Numret betjänar mån–tor kl. 8–16 och fre kl. 8–14. Tillsvidare går det också att kontakta skolans egna hälsovårdare.


Småbarnspedagogiken, servicehandledning

Västra området och familjedagvård
Servicehandledning, ansökningar, servicebeslut

mån-tors kl. 8.30–11.30, tfn 040 167 9048
varhaiskasvatuspalvelut@porvoo.fi

Östra området
Servicehandledning, ansökningar, servicebeslut, IT- uppgifter inom småbarnspedagogik

mån-tors kl. 8.30–11.30, tfn 040 676 7864
varhaiskasvatuspalvelut@porvoo.fi

Specialdagvård
Specialbardträdgårdslärare Anne Rytilahti, tfn 040 587 2664

Stöd för barnet och familjen


Ungdomsarbete

Ungdomsarbete och mobilt ungdomsarbete

tfn 040 19 28 728
mån.–tors. kl. 14–20, fre. 14–22 lör. 16–22

Navigatorn

Informations- och rådgivningskontor för alla unga under 30 år

mån.–ons. kl. 12.30–16.00 och tors. 12.30–18.00.
e-post: ohjaamo@porvoo.fi
tfn/WhatsApp: 040 767 1442
Facebook: Ohjaamo Porvoo / Navigatorn Borgå
Instagram: ohjaamoporvoo


Företagsrådgivning

Posintras företagsrådgivning erbjuder hjälp i ekonomi-, finansierings- och personalfrågor samt i olika förändrings- och utvecklingsfrågor som gäller företaget.

Posintras företagsrådgivning hjälper per telefon eller e-post tfn. 050 597 3887, info@posintra.fi, vardagar kl. 9 – 16. www.posintra.fi


Kundservice

Kompassen

Stadens servicekontor Kompassen betjänar tillsvidare endast per telefon eller elektroniskt mån–fre kl. 9–16, tfn 020 69 2250, Respons och rådgivning 

Servicerådgivning Rodret

Servicestället Rodret stänger sin mottagning men fortsätter betjäna kunder per telefon och via e-post vardagar klockan 9-15, tfn 040 676 1414 och ruori@porvoo.fi.

Turistinformationen

Konstfabrikens turistinformationen betjänar må-fr kl. 9-16 och lö kl. 11-16 per telefon 040 489 9801 eller e-post tourist.office@porvoo.fi.

Avfallshantering

Avfallshantering Rosk’n Roll Oy Ab håller alla grundtjänster öppna och i bruk tills vidare. Uppdaterad information om avfallshanteringens tjänster samt anvisningar för kunder hittas alltid på Rosk’n Rolls nätsidor www.rosknroll.fi/sv

Övriga kundserviceställen

Även stadens övriga kundserviceställen betjänar per telefon och e-post. Du hittar de exakta kontaktuppgifterna på serviceenheternas egna sidor: