Räddningsmyndigheten upptäckte brister i butikernas brand- och evakueringssäkerhet