Publikationer och guider

Borgå stads miljövård deltar i forskningsprojekt. Dessutom tillställer olika innehavare av miljötillstånd forskningsresultat till miljövården enligt tillståndsvillkoren. På den här sidan finns information om miljö- och naturvårdsområdet.