Publiceringstillstånd

Att ge ut kartan i tryckt form eller att använda den på internet förutsätter enligt upphovsrättslagen tillstånd av ägaren eller innehavaren till upphovsrätten (© copyright). Borgå stads stadsmätning har upphovsrätt till de kartor och den geografiska information som staden producerar.