Psykologerna och talterapeuterna för barn flyttar tillfälligt