Psykolog med inriktning på barn

Barnpsykologen hjälper din familj när ni oroar er över uppfostringsfrågor och problem i barnets utveckling eller i familjens livssituation.

Med psykologen kan man diskutera och få råd och handledning som klarar upp situationen. Du kan också vända dig till psykologen när det finns orsak att utreda bakgrunden till emotionella eller beteendeproblem hos barnet.

Vid behov bedömer psykologen barnets situation och utvecklingsnivå i nära samverkan med hälsocentralens andra specialarbetare, t.ex. med talterapeuten. Utifrån den grundläggande utredningen hänvisar vi vid behov barnet till fortsatta undersökningar.

Tjänsterna är avgiftsfria och konfidentiella.

Sök till mottagningen

Boka tid direkt av psykologen. Ingen remiss behövs.

Barnpsykolog (barn under skolåldern)

Jeanette Kuparinen
Kontaktuppgifter

Telefontid: ti och ons kl. 11–12

Maijakaisa Jormanainen
Kontaktuppgifter

Telefontid: ons och fre kl. 11–12

Mottagningstid vardagar kl. 8–16.