Provet från badstranden Sondby 1 uppfyller kvalitetskraven på badvatten – man behöver inte mera undvika att bada i vattnet