Provet från badstranden Lappträsk kyrkoby uppfyller inte kvalitetskraven på badvatten – stranden är stängd