Projektplanen och kostnaderna för renoveringsarbetena i Linnankosken lukio har blivit tydligare