Projektplanen för daghemmet Skogsstjärnan har preciserats