Projekt för utvecklande av staden

Borgå stad växer kraftigt, och många slags projekt för utvecklande av staden är också på gång. Projektens teman är omfattande, från projekten att utveckla centrum till mångfald i naturen och energieffektivitet i samhällsuppbyggnaden.

De mest aktuella utvecklingsprojekten och –områdena:

Utvecklande av centrum och företagsverksamheten

  • Utvecklingen av centrum
  • Västra åstranden
  • Kungsporten
  • Hattula-stationsområde
  • Promenadcentrum i början av 2000-talet
  • Gammelbacka centrum
  • Kullo företagsområdet

Energieffektiv samhällsuppbyggnad

  • Skaftkärr – en energieffektiv stadsdel
  • Program för bystrukturen