Program och projekt

Ett centralt mål för stadsstrategin Drömmarnas Borgå 2030 är att Borgå är föregångare i klimatarbetet före år 2030. Rollen som föregångare i klimatarbetet innebär att vara en kolneutral stad, att stöda invånarnas hållbara levnadsvanor och att främja den cirkulära ekonomin.

Klimatprogram

Klimatprogrammet innehåller ett stort urval åtgärder, med vilka avsikten är att uppnå de ställda målen.

Klimatprogram och mätare

Vägkarta för cirkulär ekonomi

Vägkartan för cirkulär ekonomi styr arbetet som främjar resursvishet i Borgå stad under de kommande åren. I vägkartan fastställs de viktigaste målen för stadens cirkulära ekonomi samt konkreta åtgärder för uppnående av målen.

Vägkarta för cikulär ekonomi

Hållbart till jobbet

Målet för projektet Hållbart till jobbet är att arbetstagare i Borgå väljer färdsätt som främjar välmående och minskar utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor. Projektet finansieras av miljöministeriet.

Hållbart till jobbet

Jag stöder klimatsmart Borgå

Borgå stad delar år 2020 första gången ut ett hederspris med namnet Jag stöder klimatsmart Borgå. Hederspriset kan sökas av alla företag, sammanslutningar eller organisationer som för en hållbar vardag och tar aktivt del i främjande av stadens miljö- och klimatmål.

Jag stöder klimatsmart Borgå