Problem i parförhållandet och skilsmässa i barnfamiljer

Stöd i parförhållandet

För att parförhållandet ska fungera bra, så gäller det att försöka vårda det. I samlivet möter man ändå många olika situationer och problem, och letar efter lösningar på saker som väcker svåra känslor. Från familjerådgivningen och Familjerådgivningscentralen kan du få hjälp i parförhållandets utmaningar.

Hjälp av familjemedling

Stöd till barnet och föräldern vid skilsmässa

Föräldrarnas skilsmässa är en av de största förändringarna och kriserna i ett barns liv. Hur barnet klarar sig genom skilsmässan beror på föräldrarna. Hur barnet klarar skilsmässan och de förändringar som den leder till beror i hög grad på hur föräldrarnas samarbete fungerar efter skilsmässan.

Ta kontakt med familjerådgivningen om föräldrarnas interna konflikter klart försvårar skötseln av barnets angelägenheter och avspeglar sig i barnets välmående eller om barnet reagerar starkt eller långvarigt.

Till familjerådgivningens sidor

Första hjälpen vid separation

En separation har långtgående följder för alla parter. Det är viktigt att fundera på vad man strävar efter att lösa då man separerar. Löser separationen problemet eller orsakar separationen mer problem? Stöd finns att få i olika former: 

Vårdnad, boende, umgänge och underhåll

När föräldrar skiljer sig fortsätter omvårdnaden om barnet i allmänhet som delad vårdnad eller så kan föräldrarna komma överens om att bara den ena föräldern får vårdnaden.

Föräldrarna måste besluta om barnet ska bo hos mamman eller pappan. De ska också komma överens om hur barnet ska träffa den förälder som det inte bor hos. Ofta kan föräldrarna enas om hur vårdnaden, boendet och underhållet för barnet ordnas.

Om underhållet för barnet ingås ett separat avtal. Efter skilsmässan ansvarar föräldrarna för att underhållet är tillräckligt och ändamålsenligt i relation till deras försörjningsförmåga.

Avtalen om vårdnad, boende och umgänge och underhåll görs upp hos barnatillsyningsmannen.

Till Östra nylands familjerättsliga enhetens sidor