Privatvårdstöd

Privatvårdsstödet är avsett för privatpersoner eller sammanslutningar som utövar barndagvård mot ersättning. Serviceproducenter som får privatvårdsstöd kan vara:

  • privat gruppfamiljedaghem
  • privat familjedagvårdare
  • vårdare i arbetsförhållande till familjen


Familjerna söker dagvårdsplats direkt av en serviceproducent som får privatvårdsstöd. Serviceproducenten tar själv ut klientavgiften av familjen. Serviceproducenten kan även fungera i en annan kommun och erbjuda familjer i Borgå sina tjänster.

Borgå stad betalar ett kommuntillägg till privat familjedagvård på 300 euro/månad/barn, ifall barnets vårdbehov är över 25 timmar/vecka.

Då vårdplatsen är beviljad söker familjen om privatvårdsstöd från Folkpensionsanstalten: