Privata badstränder och bassänger

Vid misstanke om sanitär olägenhet kan miljöhälsovården genomföra inspektioner också vid privata badstränder eller exempelvis i ett husbolags bassäng samt ta behövliga vattenprover. För innehavaren av stranden eller bassängen är provanalyserna avgiftsbelagda.

Kvaliteten av vattnet vid en badstrand kan försämras till följd av bristfälligt behandlat avloppsvatten som leds till ett vattenområde i närheten av stranden samt blågröna alger. Bassängvattnets kvalitet kan försämras exempelvis genom bristfällig vattenbehandling.