Privat familjedagvård

Privat familjedagvård är verksamhet som godkänns och övervakas av staden.

Privat familjedagvårdare

Servicechef inom småbarnspedagogik är en myndighet som övervakar privat familjedagvård.

Övervakningsplan för privata tjänster inom småbarnspedagogik

Vårdaren ska ha fyllt 18 år. Barngruppens storlek kan vara högst fyra barn under skolåldern och ett förskolebarn på deltid eller barn i skolåldern.

Att anställa vårdare till hemmet

Privatvårdsstödet ger familjen en möjlighet att anställa en vårdare till hemmet endera ensam eller tillsammans med en annan familj.

Då man hittat en vårdare ska familjen kontakta servicechefen inom småbarnspedagogik och komma överens om en intervju. Syftet med träffen är att trygga att förutsättningarna för privatvårdsstödet uppfylls. Som arbetsgivare ingår familjen ett arbetsavtal med den anställda. Vårdaren kan inte höra till samma hushåll. Om vårdaren är en utlänning ska man utreda arbetstillståndsärenden med migrationsmyndigheterna.

  • Familjen ska verkställa förskottsinnehållning enligt skattekortet på den lön som utbetalas. Fpa verkställer förskottsinnehållningen på privatvårdsstödet.
  • Socialskyddsavgiften betalas till länsskatteverket i samband med förskottsinnehållningen. Arbetsgivarna hittar ytterligare information på skatteförvaltningens webbtjänst på adressen www.skatt.fi.
  • Arbetsgivaren bör ordna en pensionsförsäkring (ArPL) för den anställda samt en lagstadgad olycksfallsförsäkring. Ytterligare information ger försäkringsbolagen samt pensionsskyddscentralen och deras webbplats på adressen www.etk.fi.

Att bli privat familjedagvårdare

Ifall man sköter om andra barn i sitt eget hem eller vid sidan av sina egna, är man enligt lagen en privatföretagare. En privat familjedagvårdare ska själv sköta dessa arbetsgivarskyldigheter.

  • I ett hembesök godkännas både vårdaren och hemmet som vårdplats.
  • Vårdaren bör visa upp brottsregisterutdraget innan arbetet kommer i gång.
  • Vårdaren ingår ett vårdavtal med föräldrarna och underrättar Fpa om att vårdrelationen har börjat eller upphört.

Kontakta servicechefen

Anmälan om eller ändring av produktion av privat småbarnspedagogik