Priserna på Konstfabrikens Avantisal och Fabrikssal justerades