Primärproduktion

Med primärproduktion avses uppfödning, odling och skörd, mjölkning och alla faser i djurproduktionen före slakt. Hit hör också jakt, fiske och insamling av naturprodukter.

Om verksamheten ska alltid göras en anmälan om primärproduktion till miljöhälsovården.

Anmälningsblankett(pdf)

Läs mera: Primärproduktion (Livsmedelsverket)

Anmälan om primärproduktion behöver dock inte göras när det gäller

  • jakt
  • överlåtelse av frilevande vilt till konsumenter
  • insamling av naturväxter eller svamp

En företagare inom primärproduktionen ska dessutom ha en skriftlig beskrivning av sin egenkontroll. Genom den ska företagaren säkerställa att livsmedlet, primärproduktionsstället och den verksamhet som bedrivs där, uppfyller de livsmedelsbestämmelser som gäller dem.

Skriftlig beskrivning behövs dock inte vid:

  • Jakt på frilevande vilt
  • Produkter som fås av insamlade naturväxter och svamp.
  • Överlåtelse av ägg från primärproduktionsstället; försäljning från dörr till dörr eller i torghandeln högst 20 000 kg per år eller försäljning av andra fågelägg 5000 kg per år.
  • Försäljning av honung högst 1 000 kg direkt till konsumenterna och/eller högst 1 000 kg till detaljhandeln.
  • Produktion av bladgrönsaker < 5 000 kg per år eller andra produkter från växtriket < 10 000 kg per år, om produkterna inte levereras till förpackning, partihandeln eller som råvara till en livsmedelsfabrik.

Livsmedelsanmälan

Om en aktör säljer produkter från primärproduktion från sitt eget försäljningsställe eller livsmedelslokal ska han göra en livsmedelsanmälan.

Livsmedelstillsynen vid miljöhälsovården i Borgå.