Presidentval 2018

Presidentval förrättas söndagen 28.1.2018.

Förhandsröstning i Finland 17.1–23.1.2018 och i utlandet 17.1–20.1.2018.

Om ingen av kandidaterna får över hälften av rösterna i den första omgången, förrättas en ny omgång på söndagen 11.2.2018.

Förhandsröstning i Finland 31.1–6.2.2018 och i utlandet 31.1–3.2.2018

Röstberättigad i presidentvalet är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år. Vid presidentval skall rösträttsåldern uppnås senast på valdagen under det första valet.

Befolkningsregistercentralen skickar ett meddelande om rösträtt till de röstberättigade personer vilkas adress är känd.

Personer som inte fått ett meddelandekort eller som har fått ett kort som innehåller felaktiga uppgifter bör kontakta magistraten i Borgå, tfn  029 553 6370.