Presentation av och diskussion om utvecklingsplanen för centrum den 25 november