Preliminära utredningar för Kokon idrottscentrum blir färdiga