Preliminär lista över Runebergspriset har publicerats