Praxis vid coronavirustestningen ändras också i Borgå