Pratcafé Vänskä påbörjar sin verksamhet 29.8 i samband med Fänriksgatans matutdelning