Pratcafé Vänskä fortsätter sin verksamhet i samband med Fänriksgatans matutdelning