Porvoon kaupungin kuntatekniikan palvelumaksut

Kommuntekniken i Borgå stad plarerar, bygger och sköter underhållet av allmänna områden så som gator, torg och hamnar. Dessutom hyr kommuntekiken ut bland annat båt- och torgplatser. Hyrorna och de övriga serviceavgifterna godkänns årligen av stadsutvecklingsnämnden. Avgifterna finns i prislistan nedan.

Kommunteknikens prislista 2021 (endast på finska)