Porvoo-bot

Porvoo-bot chatbotten svarar på ofta ställda frågor med anknytning till turism på tre språk: finska, svenska och engelska. Chatbotten använder Facebook Messenger som plattform både i Facebook och borga.fi.

Tack vare chatbotten frigörs mera tid för personlig turistrådgivning då chatbotten kan svara på de lättaste ofta ställda frågorna när turistrådgivarna är upptagna. Den kompletterar turistinformationens kanaler genom att erbjuda råd oberoende av klockslaget. 

Porvoo-bot kan svara på 20 vanligaste frågor om Borgå. I de olika språkversionerna beaktas målgrupperna på det sättet att svaren har skräddarsytts olika för inhemska och utländska turister. I fortsättningen lär chatbotten nya frågor.

Om chatbotten inte förstår en fråga eller inte kan svara på den, hänvisas turisterna till att ta direkt kontakt med turistinformationen. I eventuella frågor som gäller stadens tjänster hänvisar chatbotten till servicekontoret Kompassen eller tjänsten ePorvoo.fi.

Kontaktuppgifter till Turistinformation och Servicekontoret Kompassen

Chatbottens standardsvar gäller bland annat öppettider, parkering, sevärdheter, restauranger och kaféer. Dessutom ger chatbotten tilläggsinformation om tio besöksmål i Borgå med hjälp av QR-koder.

Porvoo-bot har producerats i samarbete med RND Works. 

Porvoo-bot finns i Facebook under namnet Porvoo-bot.

Dataskyddsbeskrivning