Pop up-utdelning av munskydd i Gammelbacka, Vårberga och i centrum