Pop up -utdelning av ansiktsskydd i Vårberga och Gammelbacka denna vecka