Pop up-ställen Drömmarnas Borgå 2030 öppnas i olika delar av staden