Polisens automatiska trafikövervakning börjar i Borgå