Platser för glasskiosker

Glasskioskplatserna konkurrensutsätts med jämna mellanrum. Följande bredare konkurrensutsättning utförs år 2022. Det finns platser för glasskiosker på Salutorget, i Gamla stan och på Alexanderskvären.

Blankett för anbud och tilläggsinformation