Plastinsamling börjar i fem skolor och på Näse hälsostation