Planläggningsöversikt

Stadsplaneringen publicerar en gång om året en planläggningsöversikt över de projekt som är anhängiga eller som blir anhängiga inom kommunen eller landskapsförbundet.   

Planläggningsöversikt 2022   

Viktiga planeringsprojekt i Borgå år 2022 är bl.a. Edelfeltstranden, Borgå parkgata (Västra Mannerheimleden), träkvarteren på Västra åstranden, kompletterande byggande i centrum och delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna som siktar på år 2050.

Med general- och detaljplaneplanering verkställer man stadsstrategins huvudlinjer enligt stadsplaneringens teman. Varje planläggningsarbete framskrider enligt egen beredningstidtabell för deltagande och beslutsfattning.

I planläggningsöversikten presenteras cirka 60 projekt av vilka största delen är redan pågående projekt. Nya projekt år 2022 är bl.a. detaljplaneändringar som gäller Kommungårdens kvarter och trähusen på Linnankoskigatan. Detaljplanearbetet för ett eventuellt campingområde i Staffas kommer i gång med en behovsutredning.

Delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna är i beredningsfasen år 2022. Delgeneralplanen är en översiktlig markanvändningsplan. I den fastställs de stora linjerna för stadens utveckling samt användningsändamålet för olika områden, t.ex. bostadsområden, arbetsplatser, trafikleder och rekreationsområden. Delgeneralplanen ska bli färdig år 2025.

Planläggningsöversikten i elektronisk form  

Planläggningsöversikten finns i stadens karttjänst på adressen kartta.porvoo.fi. I den kartbaserade planläggningsöversikten finns planläggningsobjekten på kartan och de beskrivs kort i ord.

Årets 2021 och 2022 planläggningöversikt finns i Borgå karttjänstten:


Karttjänsten 

Instruktioner om användningen av planläggningsöversikten i karttjänsten:


Instruktionsvideo - planläggningsöversikten i karttjänsten

Hur en planeringsprocess förlöper och deltagande i den

De tidigare planläggningöversikterna

Planläggningsöversikt 2018

Planläggningsöversikt 2019