Planläggningsöversikt

I planläggningsöversikten presenteras betydande planeringsprojekt och trafikplaner som är aktuella. Översikten görs en gång per år och publiceras i början av året på stadens internetsidor.

Planläggningsöversikt 2018

Planläggningsöversikt 2019