Planerna för Västra Mannerheimleden ändrades på grund av invånarresponsen