Planeringsverkstad för delgeneralplanen för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag 28–29 januari