Planeringsarbetet med skolan i Borgå stads norra del framskrider